beste tilbud

WEBSITE-NO.COM

beste

tilbudet

beste

tilbudet

beste

tilbudet

beste

tilbudet

beste

tilbudet

beste

tilbudet

PRIVACY POLICY

1. Vilkår
Ved å få tilgang til dette nettstedet, godtar du å være bundet av disse vilkårene og betingelsene for bruk av nettstedet, alle gjeldende lover og forskrifter, og samtykker i at du er ansvarlig for overholdelse av gjeldende lokale lover. Hvis du ikke er enig i noen av disse vilkårene, er du forbudt å bruke eller få tilgang til dette nettstedet. Materialene som finnes på dette nettstedet er beskyttet av gjeldende lov om opphavsrett og varemerker.

2. Bruk lisens
Tillatelse gis midlertidig å laste ned en kopi av materialene (informasjon eller programvare) på nettbutikkens nettsted for personlig, ikke-kommersiell midlertidig visning. Dette er tildeling av en lisens, ikke en overføring av tittel, og under dette lisensen kan du ikke:
endre eller kopiere materialene
Bruk materialene til kommersiell bruk, eller for offentlig visning (kommersiell eller ikke-kommersiell);
forsøk på å dekompilere eller omvendt konstruere programvare som finnes på nettbutikkens nettsted;
Fjern all copyright eller andre proprietære notater fra materialene; eller
overfør materialene til en annen person eller «speil» materialene på en hvilken som helst annen server.
Denne lisensen avsluttes automatisk hvis du bryter med noen av disse restriksjonene og kan bli avsluttet av nettbutikken når som helst. Når du avslutter visning av disse materialene eller ved oppsigelsen av dette lisensen, må du ødelegge alle nedlastede materialer som er i besittelse enten i elektronisk eller trykt format.
3. Ansvarsfraskrivelse
Materialene på nettbutikkens nettsted er gitt «som det er». nettbutikk gir ingen garantier, uttrykt eller underforstått, og herved frasier seg og negerer alle andre garantier, inkludert, men ikke begrenset, underforståtte garantier eller vilkår for salgbarhet, egnethet til et bestemt formål eller ikke-brudd på immaterielle rettigheter eller annet brudd på rettighetene. Videre garanterer nettbutikken ikke eller gir noen representasjoner om nøyaktigheten, de sannsynlige resultatene eller påliteligheten av bruken av materialene på sitt internetside eller på annen måte knyttet til slike materialer eller på nettsteder som er knyttet til dette nettstedet.
4. Begrensninger
Nettbutikk eller dets leverandører må under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for eventuelle skader (inkludert, uten begrensning, skader på tap av data eller fortjeneste eller på grunn av driftsavbrudd) som skyldes bruk eller manglende evne til å bruke materialene på nettbutikkens Internett nettsted, selv om nettbutikk eller en nettbutikk autorisert representant har blitt melde muntlig eller skriftlig om muligheten for en slik skade. Fordi noen jurisdiksjoner ikke tillater begrensninger på underforståtte garantier eller begrensninger av ansvar for følgeskader eller tilfeldige skader, gjelder disse begrensningene kanskje ikke for deg.

5. Revisjoner og Errata
Materialene som vises på nettbutikkens nettsted kan inneholde tekniske, typografiske eller fotografiske feil. nettbutikk garanterer ikke at noe av materialene på nettsiden er korrekt, komplett eller aktuelt. Nettbutikk kan til enhver tid gjøre endringer i materialet på sitt nettsted uten varsel. nettbutikk forplikter seg imidlertid ikke til å oppdatere materialene.

6. Lenker
nettbutikk har ikke gjennomgått alle nettstedene som er knyttet til sitt internettside og er ikke ansvarlig for innholdet på et slikt koblet nettsted. Inkluderingen av en lenke innebærer ikke godkjenning ved nettbutikk på nettstedet. Bruk av slikt koblet nettsted er på brukerens egen risiko.

7. Brukervilkår for bruk av nettstedet
nettbutikk kan revidere disse bruksbetingelsene for sitt nettsted når som helst uten varsel. Ved å bruke dette nettstedet aksepterer du å være bundet av den gjeldende versjonen av disse vilkårene og betingelsene for bruk.

8. Gjeldende lov
Eventuelle krav knyttet til nettbutikkens nettsted skal reguleres av englandsstatens lover uten hensyn til lovens lovbestemmelser.

Generelle vilkår og betingelser som gjelder for bruk av et nettsted.

Personvernregler
Ditt privatliv er veldig viktig for oss. Derfor har vi utviklet denne policyen for at du skal forstå hvordan vi samler inn, bruker, kommuniserer og avslører og benytter personlig informasjon. Følgende beskriver vår personvernpolicy.

Før eller på tidspunktet for innhenting av personlig informasjon, identifiserer vi hvilke formål informasjonen blir samlet inn.
Vi samler inn og bruker personlig informasjon utelukkende med det formål å oppfylle de formålene som er spesifisert av oss og for andre kompatible formål, med mindre vi innhenter samtykke fra den berørte personen eller etter loven.
Vi vil bare beholde personlige opplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle disse formålene.
Vi samler inn personlig informasjon på lovlig og forsvarlig måte og, når det er hensiktsmessig, med kunnskap eller samtykke fra den berørte personen.
Personlige data bør være relevante for de formålene de skal brukes til, og i den utstrekning det er nødvendig for disse formål, bør de være nøyaktige, komplette og oppdaterte.
Vi vil beskytte personlig informasjon med rimelige sikkerhetssikringer mot tap eller tyveri, samt uautorisert bruk ed tilgang, avsløring, kopiering, bruk eller modifikasjon. Vi vil gjøre kunden tilgjengelig tilgjengelig for informasjon om våre retningslinjer og praksis knyttet til håndtering av personlig informasjon. Vi er forpliktet til å drive vår virksomhet i samsvar med disse prinsippene for å sikre at Fortrolighet av personlig informasjon er beskyttet og vedlikeholdt.

mest populær

Produkter

Copyright 2018 © Alle rettigheter Reservert. WEBSITE-NO.COM

Lukk meny